Aquadek - Analyses

 

Aquadek - Fysico Chemische Controle

 • Continue controle en bijsturing van de nodige chemicaliën voor zwembaden zoals:

fysico.JPG

Natriumhypochloriet

Chloor (gas of tabletten)

Ozon

Hydantoine tabletten

Broom

Zuur

Biociden

 

Aquadek - Doel Automatische Controle

fysico2.JPG

 • Worden chemicaliën optimaal gedoseerd ?
  • Te laag oxiderend biocide betekent gevaar voor ziektekiemen.
  • Te hoog oxiderend biocide is irriterend voor de ogen en de huid.
 • Afstelling van de spui zodat het zoutgehalte in het zwemwater niet te hoog oploopt.
 • Analyses worden constant uitgevoerd, zodat zeer snel kan worden ingegrepen, indien nodig.
 • Voorkoming van afzettingen in het zwemwater.

 • Controle van bacteriën in het zwemwater (voorkomen van ziektekiemen, huidaandoeningen, enz.).

 • kosten besparend.

 

Aquadek - Voordelen automatische controle

Met een minimum aan chemicaliën wordt een optimale kwaliteit van het zwemwater   
gewaarborgd.

voordelen.JPG

Continue registratie en bijhouden van de   
analyses.

De gegevens zijn ten alle tijden beschikbaar 
voor interpretatie of voor verdere verwerking.

Dankzij de continue registratie kunnen de   
metingen als bewijsmateriaal aangewend   
worden.