Omgekeerde Osmose

Rechtstreekse voordelen voor melkveehouders

 

  • Verhoging van de melkproductie door het drinken van meer water.( Welke externe waterbehandeling installatie hiervoor nodig is hangt af van de wateranalyse van het voedingswater ).
  • Vermindering van de veestal bij een eventuele gelijke melkproductie. Er moet minder geïnvesteerd worden.( Stallen, voeding, verwarming, dierenartskosten, … )
  • Vermindering van de COuitstoot ( indien er wereldwijd minder koeien zouden zijn)!!!

    • Koeien produceren meer CO2 dan auto’s over de hele wereld. Door de hogeCO2 uitstoot worden de zeewaters zuriger. ( CO2+ H2O  → H2CO3 ) waardoor het “natuurlijk” evenwicht verstoord wordt.
    • pH van het zeewater daalt decennia na decennia. ( → zie afbraak koraalriffen, … )

Koeien en osmose