Omgekeerde Osmose

Wat is eigenlijk omgekeerde Osmose

 

Omgekeerde Osmose is het meest geperfectioneerde filtersysteem voor de productie van zuiver water. Het is een fysisch procedé zonder toevoeging van chemicaliën en het is milieuvriendelijk. 
Oorspronkelijk ontwikkelt ten behoeve van de ruimtevaart, wordt het thans gebruikt in de meest uiteenlopende sectoren, zoals voor: drinkwater, in de voedingsindustrie, bij nierdialyse, in laboratoria, in de landbouw, ontzilting van zeewater, enz…


omgekeerdeosmose Aquadek 

Bij Omgekeerde Osmose wordt gebruik gemaakt van een "half doorlaatbaar membraan" dat bepaalde stoffen doorlaat en andere niet. (Vergelijkbaar met onze huid) Het heeft poriën van ± 0,0002 micron waarin principe alleen water- en zuurstofmoleculen doorheen kunnen.


omgekeerdeosmose Aquadek


Misschien zult u nu het voorhoofd fronsen en opmerken dat zulk een zuiver water bijgevolg ook niet meer de noodzakelijke mineralen bevat die ons lichaam nodig heeft. Er zijn echter Mineralen en Mineralen

De mineralen in het drinkwater, zijn in hun anorganische (dode) vorm zoals ze in de bodem voorkomen. Deze anorganische mineralen kunnen niet benut worden in het fysisch proces van opbouw van onze cellen. Ze kunnen integendeel voor heel wat problemen zorgen in verband met verharding van slagaders, nierstenen e.d.


Planten daarentegen hebben wel het vermogen om anorganische mineralen op te nemen en deze om te zetten in Organische Mineralen. 
Wij zijn er daarom mee gebaat om Fruit, Groenten en Graanproducten te eten, waardoor wij de nodige Organische Mineralen opnemen die we nodig hebben. Ons drinkwater daarentegen moet zo weinig mogelijk of geen (anorganische) mineralen bevatten.


Door uw eigen Omgekeerde Osmose drinkwatersysteem in huis te nemen bespaart u niet alleen op flessenwater, u spaart ook het milieu door geen plastic wegwerpflessen meer in de afvalstroom te brengen. Het sjouwen met zware glazen flessen behoort dus ook tot het verleden.