Aquadek - Koelwaterbehandeling

Open kringlopen zijn de meest voorkomende installaties zoals koeltorens en verdampingscondensors. Tegelijkertijd komen "Open" waterbehandelingsinstallaties ook het meest voor bij open kringlopen. Waterbehandeling wordt uitgevoerd om de kans op kalkafzetting, neerslag, fouling, corrosie en biologische groei te minimaliseren.

Hier worden eveneens chemische en bacteriologische analyses uitgevoerd door AQUADEK.

interne_waterbehandeling_koeltoren.JPG