Aquadek - Stoomketelwaterbehandeling

De schade veroorzaakt in stoomketels en verwarmingsinstallaties is hoofdzakelijk afkomstig van de reactie van opgeloste zuurstof in het water, van het vrije koolzuur en van kalkafzettingen door de hardheid van het water.

Een correcte waterbehandeling is een belangrijk element voor een probleemloze en zuinige werking van de stoomketel, en tevens om een optimale kwaliteit van de stoom te garanderen. Problemen afkomstig van kalkafzetting, corrosie, frequent spuien en hoog verbruik aan chemicaliën worden sterk verminderd door regelmatig een controle van AQUADEK analyses te laten uitvoeren.

interne_waterbehandeling_stoomketel.JPG