Ketelwaterproducten - Aquadek A-102

KETELWATERBEHANDELINGSPRODUCT

< Terug naar ketelwaterproducten  <

 

Beschrijving:

AQUADEK A-102 is gebaseerd op polyacrylaten, organische fosfonzuren en anti-schuim middel om afzettingen van calcium, magnesium, ijzer en andere metaaloxiden te bestrijden. Hierdoor ontstaat een gemakkelijk  afspuibaar slib.
AQUADEK A-102 voorkomt neerslagen van hardheidszouten en metalische onzuiverheden.

Fysische eigenschappen:

Uiterlijk          : heldere vloeistof
pH                   : ±  9,5
sg                    :  ± 1,1
Vriespunt       : - 2° C
Niet vluchtig

Toepassing:

De dosering van AQUADEK A-102 hangt af van de bedrijfsomstand­igheden. Advies wordt gegeven door AQUADEK.
Normaal bedraagt de dosering 50 - 150 ppm in het ketelwater. 
AQUADEK A-102 kan verdund worden bij voorkeur met onthard water en /of condensaat. In geconcentreerde of verdunde vorm is AQUADEK A-102 niet corrosief voor
koolstofstaal. Voorkeur dient gegeven te worden aan kunstoftanken en doseerpompen.

Opslag:

Onbrandbaar
Houdbaarheid: 12 maanden
Vat sluiten na gebruik.


Verpakking:

Eenmalige verpakking van 25 en 200 liter.

Afvalwater informatie:

Het spuiwater dat AQUADEK A-102 bevat,heeft geen stoffen die hinder veroorzaken aan het rioolwater.

Behandeling:

AQUADEK A-102 is ongevaarlijk en niet giftig en kan zonder speciale voorzorgsmaatregelen gebruikt w­orden                                                        
R  zinnen  : 36/38                              S zinnen   : 37/39                               11/02

 

 

< Terug naar ketelwaterproducten  <