Ketelwaterproducten - Aquadek A-103

KETELWATERBEHANDELINGSPRODUCT

< Terug naar ketelwaterproducten  <

 

Beschrijving:

AQUADEK A-103 is een Totaal-product voor ketelwater behande­ling,d.w.z. deze speciaal ontwikkelde formulering zorgt voor:
      - het voorkomen van ketelsteen, ketelslib en afzettingen
      - bescherming tegen zuurstofcorrosie door efficiënte zuurstofbinding
      - het voorkomen van "carry-over", "primage", of "natte" stoomvorming
Hogere indikking en gereduceerde spui worden bereikt bij toepassing van AQUADEK A-103.
AQUADEK A-103 is gebaseerd op gekatalyseerd sulfiet, ­fosfonaten , polyacrylaten, en anti-schuim.

Fysische eigenschappen:

Uiterlijk                        : heldere kleurloze vloeistof
pH                               : ± 5,5
sg                                : ± 1,34
Vriespunt                     :  - 10 °C
Oplosbaarheid in water  : onbeperkt
Onbrandbaar

 

Toepassing:

De dosering van AQUADEK A-103 hangt af van de bedrijfsomstand­igheden. Advies wordt gegeven door AQUADEK.
Het product dient kontinue toegevoegd te worden.

AQUADEK A-103 kan verdund worden bij voorkeur met onthard water en /of condensaat.
In geconcentreerde of verdunde vorm is AQUADEK A-103 niet corrosief voor koolstof­staal. De voorkeur dient gegeven te worden aan kunstoftanken en doseerpompen.
De doseertank wordt best voorzien van een drijvend deksel ter voorkoming van verlies van de zuurstofbinder.
AQUADEK A-103 mag toegepast worden in stoomketels waarvan stoom in aanraking komt met voedingsmiddelen. ( FDA code 21 CFR 173-310 U.S.Regulations ).

  

Opslag:

Onbrandbaar
Houdbaarheid: 12 maanden
Vat sluiten na gebruik.

Verpakking:

Eenmalige verpakking van 25 en 200 liter.

Afvalwater informatie:

Het spuiwater dat AQUADEK A-103 bevat,heeft geen stoffen die hinder veroorzaken aan het rioolwater.

Analytische kontrole:

Bepaling van overmaat sulfiet in het ketelwater 

30 - 60 ppm SO3

Behandeling:

AQUADEK A-103 is een geconcentreerde vloeistof en het onverdunde product kan ogen,huid en slijmvliezen irriteren.

Het gebruik van een chemicaliënbril en veiligheidshandschoenen zijn aan te bevelen.
Inwendig gebruik vermijden.

 

                                                                                                                   08/98

 

< Terug naar ketelwaterproducten  <