Ketelwaterproducten - Aquadek A-104

KETELWATERBEHANDELINGSPRODUCT

< Terug naar ketelwaterproducten  <

 

Beschrijving:

AQUADEK A-104 wordt gebruikt voor het verhogen van de alkaliteit in ketel- of koelwater.

Fysische eigenschappen:

Uiterlijk              : witte visceuse vloeistof
pH                      : > 13
sg                       : +/- 1,5
Onbrandbaar
Niet vluchtig

Toepassing:

De dosering van AQUADEK A-104 hangt af van de bedrijfsomstandigheden. Advies wordt gegeven door AQUADEK.
In geval van verdunning steeds koud water gebruiken.
De dosering geschiedt d.m.v. een doseerpot of een doseerpomp.

Opslag:

Sterk alkalisch.
Onbrandbaar
Vat sluiten na gebruik.
Gescheiden houden van zuren.


Verpakking:

Verpakking van 25 en 200 liter.

Behandeling:

AQUADEK A-104 kan ernstige brandwonden veroorzaken. 
Het gebruik van een chemicaliënbril en veiligheidshandschoenen is noodzakelijk.
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen en deskundig medisch advies vragen.
Verontreinigde kledij uittrekken.
Buiten het bereik van kinderen houden.

Transportgevarenklasse:

8,42 b  ADR/RID
1824    UN Nr
8         IMDG-Label                                                                                                  09/07

 

 

< Terug naar ketelwaterproducten  <