Ketelwaterproducten - Aquadek A-105

KETELWATERBEHANDELINGSPRODUCT

< Terug naar ketelwaterproducten  <

 

Beschrijving:

AQUADEK A-105 is een mengsel van neutraliserende aminen om de pH  van het condensaatsysteem in het begin en het einde van de leidingen te verhogen.
Hierdoor voorkomt men koolzuurkorrosie in het stoom- en condensaatsysteem.

Fysische eigenschappen:

Uiterlijk              : kleurloze vloeistof
pH                     : ± 12,5
sg                      : ± 0,97
Geur                  : visachtig
Vlampunt           : 50°C

Toepassing:

De dosering van AQUADEK A-105 hangt af van de hoeveelheid CO2  die in de stoom aanwezig is.                                 
Advies wordt gegeven door AQUA­DEK.
AQUADEK A-105 kan verdund worden met onthard water of condensaat .
Geen koper of koperlegeringen gebruiken.

Opslag:

Sterk alkalisch.
Houdbaarheid : 12 maanden
Vat sluiten na gebruik.
Gescheiden houden van zuren.

Verpakking:

Eenmalige verpakking van 25 en 200 liter.

Behandeling:

AQUADEK A-105 is een alkalische vloeistof en het dragen  van een chemicaliënbril en veiligheidshandschoenen is aan te bevelen.
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen en deskundig medisch advies vragen.
Verontreinigde kledij uittrekken.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Goede ventilatie is aan te bevelen. 

                                                                                                          12/04

< Terug naar ketelwaterproducten  <