Ketelwaterproducten - Aquadek A-111

KETELWATERBEHANDELINGSPRODUCT

< Terug naar ketelwaterproducten  <

Beschrijving:

AQUADEK A-111 is een organische  zuurstofbinder die wordt gebruikt om de zuurstof in het ketelvoedingswater te binden.
Het hoofdbestanddeel is iso-ascorbinezuur.
Dankzij de reactie met de metaalwand ontstaat een snelle passivatie van de metaalopper-
vlakten waardoor de vorming van een magnetietlaag bevordert wordt.
AQUADEK A-111 bevat geen hydrazine of sulfiet en is niet vluchtig. 
Het zoutgehalte van het ketelwater wordt niet verhoogd en kan  toegepast worden in de voedingsmiddelen industrie.

Fysische eigenschappen:

Uiterlijk           : lichtgele vloeistof
pH                    : ± 8,5
sg                     :  ± 1,2
Onbrandbaar
Vriespunt        : - 10°C

Toepassing:

De dosering van AQUADEK A-111 hangt af van de voedingswater­kwaliteit, druk en zuurstofgehalte van het ketelwater.

De dosering wordt bepaald na samenspraak met AQUADEK.
AQUADEK A-111 kan in elke gewenste verhouding verdund worden bij voorkeur met onthard water en /of condensaat.
De dosering geschiedt met  een doseerpomp.
Het is niet agressief op staal.

Opslag:

Onbrandbaar.
Houdbaarheid: 12 maanden
Vat sluiten na gebruik.

Analytische kontrole :

Kan op een eenvoudige wijze getest worden met een DEHA test­setje.

Verpakking:

Eenmalige verpakking van 25 en 200 liter.

Behandeling:

AQUADEK A-111 is een neutraal product en kan zonder speciale voorzorgsmaatregelen gebruikt worden.
Het is in hoge mate onschadelijk voor de mens.
Het gebruik van een chemicaliënbril, handschoenen en beschermende kledij is aan te bevelen.
Bij morsen of lekken: spoelen met veel water.
Niet innemen.
Geeft geen stoornissen in waterzuiveringsinstallaties
Vermeld op de GRAS-lijst (USA)
LD50 oraal rat : 1290 mg/kg (Na-iso-ascorbaat)

 

Transportgevarenklasse: 

Geen 

                                                                                                                10/04

 

< Terug naar ketelwaterproducten  <