Ketelwaterproducten - Aquadek D-100

REINIGINGSPRODUCT

< Terug naar ketelwaterproducten <

Beschrijving:


AQUADEK D-100  is gebaseerd op tensioaktieve stoffen en anti-schuimmiddelen en  wordt gebruikt om  olie en vethoudende producten in stoomketels en koeltorens op te lossen.
AQUADEK D-100 kan zowel als reinigingsproduct als onderhouds­product aangewend worden.

Fysische eigenschappen:


Uiterlijk              : licht gele vloeistof
pH                     : +/-  11
sg                      : +/-  1,1
Oplosbaarheid in water : onbeperkt
Onbrandbaar
Niet vluchtig

Reinigingsdosering

Om de aanwezige oliehoudende  vervuiling te verwijderen wordt 400 ppm AQUADEK D-100 en 300 ppm AQUADEK A-102  toegevoegd.

Onderhoudsdosering:

Om vervuiling  te voorkomen wordt 40 ml AQUADEK D-100 per m³  toege­voegd.

Staal en plastics worden niet aangetast.

Opslag:

Onbrandbaar

Vat sluiten na gebruik.


Verpakking:

Eenmalige verpakking van 25 en 200 liter.

Behandeling:

AQUADEK A-100  is niet giftig doch alkalisch.
Vermijd langdurig kon­takt met de huid en niet innemen.Transportgevarenklasse:

Transportgevarenklasse:

Geen

 

04/10

 

< Terug naar ketelwaterproducten <