Omgekeerde Osmose waterproducten - Aquadek A-102C

WATERBEHANDELINGSPRODUKT VOOR RO INSTALLATIES

 

< Terug naar Omgekeerde Osmose waterproducten <

 

Beschrijving:

AQUADEK A-102-C is gebaseerd op polyacrylaten en organische fosfonzuren om afzettingen van calcium, magnesium, ijzer en andere metaaloxiden te bestrijden. Hierdoor ontstaat een gemakkelijk  verwijderbaar slib, zodat het membraam van de RO zuiverder blijft bij doorgang van het concentraat.

AQUADEK A-102-C voorkomt neerslagen van hardheidszouten en metalische onzuiverheden.

 

Fysische eigenschappen:

Uiterlijk        : heldere vloeistof

pH                : +/- 5
sg                  : +/- 1,1
Onbrandbaar
Niet vluchtig

 

Toepassing:

De dosering van AQUADEK A-102 hangt af van de bedrijfsomstandigheden. Advies wordt gegeven door AQUADEK.

AQUADEK A-102-C kan verdund worden bij voorkeur met onthard water en /of condensaat.
In gekoncentreerde of verdunde vorm is AQUADEK A-102 niet corrosief voor koolstofstaal. Voorkeur dient gegeven te worden aan kunstoftanken en doseerpompen.

Opslag:

Onbrandbaar
Houdbaarheid: 12 maanden
Vat sluiten na gebruik.


Verpakking:

Eenmalige verpakking van 25 en 200 liter.

Afvalwater informatie:

Het concentraat  dat AQUADEK A-102-C  bevat, heeft geen stoffen die hinder veroorzaken aan het rioolwater.

 

Behandeling:

AQUADEK A-102-C is ongevaarlijk  en niet giftig en kan zonder speciale voorzorgsmaatregelen gebruikt worden.

                                                                                                                                    10/09
R  zinnen  : 36/38                              S zinnen   : 37/39

 

< Terug naar Omgekeerde Osmose waterproducten <