Zwembad waterproducten - Aquadek B-202

BIOCIDE

 

< Terug naar Zwembad waterproducten <

 

Beschrijving:

AQUADEK B-202 is gebaseerd op een kationisch kwaternair polymeer. Het wordt gebruikt om algengroei en biologisch slijm in koelsystemen , brandblusinstallaties en pasteurisators te voorkomen. Het is werkzaam tegen anëarobe bacteriën en zwarte algen.
AQUADEK B-202 is een werkzaam in een breed pH gebied.


Fysische eigenschappen:

Uiterlijk        : lichtgele vloeistof
pH               : " 4,5
sg                : " 1,1
Onbrandbaar

Toepassing:

De dosering gebeurt bij voorkeur stootsgewijs.
Afhangende van het systeem dient slechts 50 ppm gedoseerd te worden in het omloopwater.
Dit dient 1 x per week alternerend met een ander aangepast biocide toegevoegd te worden.
Bij sterk vervuilde systemen dient een reinigingsdosering toegepast te worden. Per 24 uur de algenresten verwijderen.
Raadpleeg AQUADEK voor advies.
AQUADEK B-202 kan met water verdund worden.

Opslag:

Onbrandbaar.
Houdbaarheid: 12 maanden

Verpakking:

Eenmalige verpakking van 25 en 200 liter.

Behandeling:

AQUADEK B-202 is een zwak schadelijke stof en gevaarlijk bij inwendig gebruik. 
Niet in de omgeving van kinderen, eet- of drinkwaren brengen.
Kontakt vermijden met ogen en huid.
Het gebruik van een chemicaliënbril, handschoenen en beschermende kledij is aan te bevelen.
Bij morsen of lekken: spoelen met veel water.

 

Transportgevarenklasse:

Niet gevaarlijk voor transport                                    11/09

 

< Terug naar Zwembad waterproducten <