Zwembad waterproducten - Aquadek B-203

BIOCIDE

 

< Terug naar Zwembad waterproducten <

 

Beschrijving:


AQUADEK B-203 is gebaseerd op broom-chloor-dimethylhydantoïne. Het is werkzaam tegen algen, bacteriën en fungi in open zwemdokken , whirlpools en open koelsystemen.
AQUADEK B-203 is een snelwerkend oxiderend breed spectrum biocide.
AQUADEK B-203 is werkzaam in een breed pH gebied dank zij het  in oplossing brengen van HOCl en HOBr. 


Fysische eigenschappen:

Uiterlijk                   : witte tabletten van  20 g
Oplosbaarheid         : - in water  : 0,15 g / 100 g water( 25°C )
                                    - in de meeste organische oplosmiddelen
Smeltpunt                :  150°C  
MG                           :  241,5

Toepassing:


De dosering gebeurt bij voorkeur continu door middel van een geschikte dispenser om een niveau van 1 - 3 ppm overmaat te bekomen.
Raadpleeg AQUADEK voor advies.

Opslag:

Onbrandbaar.
Stabiel tot 160°C.Op deze temperatuur zal het beginnen ontbinden en toxische gassen afgeven zoals broom en waterstofbromide.


Verpakking:

Eenmalige verpakking van 10 kg of 25 kg.

 

Behandeling:


AQUADEK B-203 is sterk irriterend voor de ogen en lang contact met de huid moet vermeden worden. 
Niet in de omgeving van kinderen, eet- of drinkwaren brengen.
Het gebruik van een chemicaliënbril, handschoenen en beschermende kledij is aan te bevelen.
Bij morsen of lekken: spoelen met veel water.


Houdbaarheid:

± 25 jaar


Transportgevarenklasse:

ADR : 8            IMO : 5.1        R   : 20/21/22              S   : 20/26/28
                                                                                                                              11/09

 

< Terug naar Zwembad waterproducten <