Zwembad waterproducten - Aquadek B-204

VLOKKINGSMIDDEL

 

< Terug naar Zwembad waterproducten <

 

 

Beschrijving:

AQUADEK B-204 bevat als hoofdbestandsdeel een polyaluminium­chloride. Het is een sterk actief vlokkings­middel.
AQUADEK B-204 is een vloeibaar product waardoor de dosering zeer eenvoudig is.


Fysische eigenschappen:

Uiterlijk                       : lichtgele voeistof
pH                               : 2,7
Viscositeit                    : 25 cps
Soortelijk gewicht       : 1,1
Werkzaam pH gebied : 6 tot 9

Toepassing:

Door toevoeging van AQUADEK B-204 aan water wordt snel door hydrolyse aluminiumhydroxyde gevormd.
Hierdoor worden grote vlokken gevormd waardoor de aanwezige verontreinigingen worden aangetrokken.
Slechts geringe toevoegingen van 1 - 2 ppm op het rondgepompt water verhogen reeds zichtbaar de waterkwaliteit.
AQUADEK B-204 dient continu toegevoegd te worden d.m.v. een doseerpomp.
Optimale dosering : na de pomp en op + 5 meter afstand van de filter.   
Raadpleeg AQUADEK voor advies.


Opslag:

Onbrandbaar.
Houdbaarheid: 48 maanden
Geen specifieke beveiligingen nodig voor vuur- of explosiegevaar.
Niet eten, drinken en roken rond opslagplaats.


Verpakking:

Eenmalige verpakking van 25 en 200 liter.

 

Behandeling:

AQUADEK B-204 is licht irriterend voor de ogen en lang contact met de huid moet vermeden worden. 
Niet in de omgeving van kinderen, eet- of drinkwaren brengen.
Het gebruik van een chemicaliënbril, handschoenen en beschermende kledij is aan te bevelen.
Bij morsen of lekken: spoelen met veel water


Transportgevarenklasse:

ADR : 8  R: 21/22        S   : 20/26/28

                                                                                                                                          9/05

 

< Terug naar Zwembad waterproducten <